ETAGE 8 създава, показва, събира. Пространство, обединяващо идеологията, ценностите и стила на съвременния човек. Изграждащо общност - привличайки позитивни, свободомислещи хора, визионери. Хора, търсещи нови усещания, нови предизвикателства. Смели, дръзки и открити, с поглед вперен в бъдещето и анализиращи настоящето. С отношението към изкуството и с отношение към човека, ETAGE 8 посреща, запознава и сплотява. Разказва истории и създава такива.